Justerat protokoll för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde


Sammanträdesdaum:
8 maj 2024
Instans:
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Typ av anslag:
Justerat protokoll
Överklagandetid:
14 maj 2024 till och med 4 juni 2024