Justerat protokoll för socialnämndens sammanträde §47

Sammanträdesdaum:
21 maj 2024
Instans:
Socialnämnden
Typ av anslag:
Justerat protokoll
Överklagandetid:
21 maj 2024 till och med 11 juni 2024