Justerat protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde

Sammanträdesdaum:
20 maj 2024
Instans:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Typ av anslag:
Justerat protokoll
Överklagandetid:
23 maj 2024 till och med 13 juni 2024