Justerat protokoll för socialnämnden sammanträde

Sammanträdesdaum:
21 maj 2024
Instans:
Socialnämnden
Typ av anslag:
Justerat protokoll
Överklagandetid:
27 maj 2024 till och med 17 juni 2024