Justerat protokoll för barn- och utbildningsnämndens sammanträde

Sammanträdesdaum:
22 maj 2024
Instans:
Barn- och utbildningsnämnden
Typ av anslag:
Justerat protokoll
Överklagandetid:
29 maj 2024 till och med 19 juni 2024