Laga kraft för upphävande av del av detaljplan för Rönneshytta 5:12, 1:64, 1:65 m.fl., Askersunds kommun

Kommunfullmäktige i Askersunds kommun antog 2024-04-29 (§ 49) upphävande av del av detaljplan för Rönneshytta 5:12, 1:64, 1:65 m.fl. Upphävandet av del av detaljplan för Rönneshytta 5:12, 1:64, 1:65 m.fl. har efter överklagandetidens utgång inte överklagats. Länsstyrelsen har även beslutat att prövning inte ska ske i fråga om kommunfullmäktiges beslut enligt bestämmelserna i 11 kap. 10 § plan- och bygglagen. Upphävandet av del av detaljplan för Rönneshytta 5:12, 1:64, 1:65 m.fl. har därmed vunnit laga kraft 2024-05-29.

Sammanträdesdaum:
29 maj 2024
Instans:
Kommunfullmäktige
Typ av anslag:
Tillkännagivande
Nedladdningsbart protokoll/handling:
Laga kraft för upphävande av del av detaljplan för Rönneshytta 512, 164, 165 m.fl..pdf Pdf, 168.3 kB, öppnas i nytt fönster.