Justerat protokoll för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde

Sammanträdesdaum:
29 maj 2024
Instans:
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Typ av anslag:
Justerat protokoll
Överklagandetid:
4 juni 2024 till och med 25 juni 2024