Justerat protokoll för socialnämndens arbetsutskotts sammanträde

Sammanträdesdaum:
4 juni 2024
Instans:
Socialnämndens arbetsutskott
Typ av anslag:
Justerat protokoll
Överklagandetid:
6 juni 2024 till och med 27 juni 2024