Kungörelse för sammanträde med kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i Askersunds kommun sammanträder måndagen den 17 juni klockan 18:00 i Stora salongen på Sjöängen, Askersund.

Fullständig föredragningslista finns tillgänglig här.
Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga.

Inger Trodell Dahl (S)
Kommunfullmäktiges ordförande

Sammanträdesdaum:
17 juni 2024
Instans:
Kommunfullmäktige
Typ av anslag:
Tillkännagivande