Kungörelse för valnämndens preliminära rösträkning

Valnämndens preliminära rösträkning äger rum onsdagen den 12 juni klockan 10:00 i Rådsalen, Rådhuset i Askersund. Förrättningen är offentlig.

Sammanträdesdaum:
12 juni 2024
Instans:
Valnämnden
Typ av anslag:
Tillkännagivande