Justerat protokoll för kommunstyrelsens sammanträde

Sammanträdesdaum:
4 juni 2024
Instans:
Kommunstyrelsen
Typ av anslag:
Justerat protokoll
Överklagandetid:
11 juni 2024 till och med 2 juli 2024