Justerat protokoll för kultur- och tekniknämndens arbetsutskotts sammanträde

Sammanträdesdaum:
30 maj 2024
Instans:
Kultur- och tekniknämdens arbetsutskott
Typ av anslag:
Justerat protokoll
Överklagandetid:
11 juni 2024 till och med 2 juli 2024