Justerat protokoll för kommunfullmäktiges sammanträde §90

Sammanträdesdaum:
17 juni 2024
Instans:
Kommunfullmäktige
Typ av anslag:
Justerat protokoll
Överklagandetid:
18 juni 2024 till och med 9 juli 2024