Justerat protokoll för barn- och utbildningsnämndens sammanträde

Sammanträdesdaum:
12 juni 2024
Instans:
Barn- och utbildningsnämnden
Typ av anslag:
Justerat protokoll
Överklagandetid:
19 juni 2024 till och med 10 juli 2024