Justerat protokoll för socialnämndens arbetsutskotts sammanträde

Sammanträdesdaum:
18 juni 2024
Instans:
Socialnämndens arbetsutskott
Typ av anslag:
Justerat protokoll
Överklagandetid:
19 juni 2024 till och med 10 juli 2024