Justerat protokoll för kommunfullmäktiges sammanträde


Sammanträdesdaum:
17 juni 2024
Instans:
Kommunfullmäktige
Typ av anslag:
Justerat protokoll
Överklagandetid:
20 juni 2024 till och med 11 juli 2024