Justerat protokoll för valnämndens sammanträde

Sammanträdesdaum:
12 juni 2024
Instans:
Valnämnden
Typ av anslag:
Justerat protokoll
Överklagandetid:
20 juni 2024 till och med 11 juli 2024