Justerat protokoll för kultur- och tekniknämndens sammanträde

Sammanträdesdaum:
13 juni 2024
Instans:
Kultur- och tekniknämnden
Typ av anslag:
Justerat protokoll
Överklagandetid:
24 juni 2024 till och med 15 juli 2024