Justerat protokoll för socialnämndens sammanträde


Sammanträdesdaum:
18 juni 2024
Instans:
Socialnämnden
Typ av anslag:
Justerat protokoll
Överklagandetid:
24 juni 2024 till och med 15 juli 2024