Beslut, insyn och rättssäkerhet

Förstoringsglas på stapeldiagram

I kommunen fattas många beslut. Inte bara de politiska organen fattar beslut, utan också de kommunala tjänstemännen som är anställda hos kommunen fattar beslut i sitt dagliga arbete.

För att påverka besluten kan du som kommunmedlem skicka in förslag och synpunkter till kommunen. Om du är missnöjd med ett beslut kan du i de flesta fallen också överklaga kommunala beslut.

För att du som kommunmedlem ska ha insyn i det arbete som utförs i kommunen är alla kommunfullmäktiges sammanträden öppna för allmänheten. Protokollen från kommunfullmäktiges och nämndernas sammanträden publiceras också på hemsidan.

Enligt den grundlagsstiftade offentlighetsprincipen får vem som helst anonymt begära ut allmänna handlingar från kommunen. Det innebär att alla handlingar som är inkomna till eller upprättade hos myndigheten måste lämnas ut, men kommunen behöver inte lämna ut till exempel arbetsmaterial eller känsliga personuppgifter. Om det är många handlingar som begärs ut har kommunen rätt att ta ut en avgift för kopiorna.

Sidansvarig: Stina Moberg |

Uppdaterad: 2020-09-16