Demokratin 100 år 2021

Logotyp Vår demokrati

Sveriges demokrati fyller 100 år 2021. I år är det nämligen 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen.

Askersunds kommun har skrivit under Deklaration för en stark demokrati. Kommunen vill genom föreläsningar och andra aktiviteter verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet och även bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

Demokrati och mänskliga rättigheter är sammankopplade. En hållbar demokrati förutsätter att de mänskliga rättigheterna respekteras. Den respekten är avgörande för utvecklingen av en demokratisk kultur. I en demokrati röstar väljarna genom fria val fram politiker till riksdag, kommun och region. I grundlagarna beskrivs hur landet ska styras. De skyddar demokratin och medborgarnas fri- och rättigheter.

De fyra grundlagarna i Sverige är regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Politiker och tjänstepersoner måste följa lagarna och behandla medborgarna jämlikt och rättvist. Rättssäkerhet och likhet inför lagen är viktigt i en demokrati liksom öppenhet. Vi har den så kallade offentlighetsprincipen som innebär att exempelvis kommuner ska vara öppna.

I tryckfrihetsförordningen finns bestämmelser om rätten att ta del av allmänna handlingar. Det kommunala självstyret är också en viktig del. Kommunpolitiker har rätt att besluta om frågor som till exempel skola, kultur och äldreomsorg.

Vår demokrati står på en stark grund. De grundläggande fri- och rättigheterna är väl förankrade hos befolkningen, valdeltagandet är högt liksom tilliten till demokratiska institutioner. Samtidigt finns ett antal utmaningar som behöver bemötas: demokratiskt utanförskap, ett hotat demokratiskt samtal och antidemokratiska aktörer. Men tillsammans kan vi göra skillnad!

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2021-09-10