Handlingar

Bild på arkivlådor

Kommunen hanterar mängder av handlingar varje dag och de flesta av dessa är så kallade allmänna handlingar. Det innebär att vem som helst har rätt att komma till kommunen och be att få se dessa handlingar. Denna rätt är grundlagsstadgad och finns till för att alla ska kunna se vad kommunen gör och att kommunen sköter sitt jobb.

Vissa uppgifter i kommunens allmänna handlingar är dock inte offentliga utan hemliga genom sekretessbestämmelser. Vilka uppgifter som omfattas av sekretess är reglerat i lag och detta kan till exempel röra sig om enskilda personers ekonomi eller hälsouppgifter. Mycket inom socialtjänstens verksamhet är till exempel skyddat av sekretess för att de enskilda personernas integritet inte ska skadas. Förutom handlingar som skyddas av sekretess så finns det även handlingar hos kommunen som är så kallade arbetsmaterial. Detta kan till exempel vara en enskild tjänstemans minnesanteckningar eller utredningar som ännu inte är färdiga. Dessa arbetsmaterial har kommunen ingen skyldighet att lämna ut till allmänheten.

För att hålla ordning på alla allmänna handlingar som kommunen hanterar så registreras dessa i ett datasystem och förs samman till ärenden i kommunens diarium. Varje myndighet inom kommunen har sitt eget diarium. Alla allmänna handlingar registreras dock inte i diariet. Vissa typer av handlingar förvaras istället hos någon tjänsteman.

Om du är intresserad av att ta del av några speciella handlingar så är du välkommen att kontakta oss på administrativa kontoret.

Sidansvarig: Stina Moberg |

Uppdaterad: 2021-09-01