Inkomna medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i kommunen kan lämna förslag direkt till kommunfullmäktige. Det kan vara förslag på att ändra något, att skapa något nytt eller ta bort något. Här har vi samlat aktuella medborgarförslag som inkommit till kommunen. Vill du ta del av medborgarförslaget eller kommunens svar i sin helhet är du välkommen att ta kontakt med kansliet.

Medborgarförslag som för närvarande är under beredning hos kommunen:

Medborgarförslag angående discgolfbana

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att discgolfbanor uppförs i kommunen.

Medborgarförslag angående att skydd av hällmarkstallarna vid Haga-Stavahagen

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att hällmarkstallarna vid Haga-Stavahagen ska skyddas från avverkning.

Medborgarförslag angående att namnge gata efter Sten Bolling

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att en gata ska namnges efter Sten Bolling.

Medborgarförslag angående uppförande av kallbadhus med bastu

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att ett kallbadhus med bastu uppförs i Askersund.

Medborgarförslag angående hastighetsdämpande åtgärder i form av blomlådor

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår hastighetsdämpande åtgärder i form av blomlådor på Åkerbärsvägen i Askersund.

Medborgarförslag om införande av bygdevägar i Askersunds kommun

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att bygdevägar införs i Askersunds kommun.

Medborgarförslag om trottoar på Bergslagsvägen i Askersund

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att en trottoar anläggs på Bergslagsvägen, från riksväg 50 till Lustenrustvägen.

Medborgarförslag om gång- och cykelbana Läggesta-Askersund

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår byggnation av gång- och cykelbana mellan Askersund och Läggesta.

Sidansvarig: Stina Moberg |

Uppdaterad: 2021-03-03