Inkomna medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i kommunen kan lämna förslag direkt till kommunfullmäktige. Det kan vara förslag på att ändra något, att skapa något nytt eller ta bort något. Här har vi samlat aktuella medborgarförslag som inkommit till kommunen. Vill du ta del av medborgarförslaget eller kommunens svar i sin helhet är du välkommen att ta kontakt med kansliet.

Medborgarförslag som för närvarande är under beredning hos kommunen:

Medborgarförslag angående gräsytor i Askersund

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att vissa gräsytor i Askersund inte ska klippas, utan tillåtas att växa fritt.

Medborgarförslag angående hastighetsdämpande åtgärder i form av blomlådor

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår hastighetsdämpande åtgärder i form av blomlådor på Åkerbärsvägen i Askersund.

Medborgarförslag angående flaggning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår flaggning med särskilda vimplar utanför kommunhuset.

Medborgarförslag om införande av bygdevägar i Askersunds kommun

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att bygdevägar införs i Askersunds kommun.

Medborgarförslag om trottoar på Bergslagsvägen i Askersund

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att en trottoar anläggs på Bergslagsvägen, från riksväg 50 till Lustenrustvägen.

Medborgarförslag om trappa i Väderkvarnsbacken

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att en trappa byggs i Väderkvarnsbacken.

Medborgarförslag om anordnande av föreläsningar

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att föreläsningar webbsänds till Askersund.

Medborgarförslag om flextrafik i Askersunds kommun

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att flextrafik införs i Askersunds kommun.

Medborgarförslag om gång- och cykelbana Läggesta-Askersund

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår byggnation av gång- och cykelbana mellan Askersund och Läggesta.

Sidansvarig: Stina Moberg |

Uppdaterad: 2020-06-24