E-tjänster och självservice

Hand skriver på bärbar dator

Här har vi samlat länkar till många av våra e-tjänster och blanketter.

Med självservice menar vi sådant som du kan utföra själv via webben, till exempel att ladda hem blanketter,reservera böcker, ansöka om plats på förskola och musikskola.

Samtliga kommunens e-tjänster är numera samlade på portalen minasidor.askersund.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Förskola och skola

Blanketter i pdf-format som du skriver ut, fyller i och skickar in

Intyg för specialkost förskola och skola Länk till annan webbplats.

Ansökan av medel från Hemvärnsgårdstiftelsen Pdf, 93 kB.

Blanketter som du först fyller i på skärmen sedan skriver ut och skickar in

Anmälan av inkomstuppgift för föräldrar - förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och fritidshemsverksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om barnomsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Schema för barn i förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg eller fritidshemsverksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Säg upp barnomsorgsplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbformulär

Anmälan till kulturskolan Länk till annan webbplats.

Avanmälan från kulturskolan Länk till annan webbplats.

 

Omsorg, stöd och hjälp

E-tjänst

Ansökan om ekonomiskt bistånd Länk till annan webbplats.

Anmälan om oro för att barn far illa Länk till annan webbplats.

Ansökan om understöd ur Sociala samfonden Länk till annan webbplats.

Ansökan om understöd ur Stiftelsen Gottfrid och Olga Hults stiftelse för blinda Länk till annan webbplats.

Ansökan om understöd ur Stiftelsen Gottfrid och Olga Hults stiftelse för cansersjuka Länk till annan webbplats.

Ansökan om understöd ur Stiftelsen systrarna Lodéns understödsfond Länk till annan webbplats.

Intresseanmälan - Familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson Länk till annan webbplats.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Länk till annan webbplats.


Blanketter i pdf-format som du skriver ut, fyller i och skickar in

Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen Pdf, 367.6 kB.

Ansökan om insats enligt socialtjänstlagen Pdf, 484.1 kB.

Ansökan om särskilda insatser enligt LSS Länk till annan webbplats.

Ansökan ur stiftelsen systrarna Lodéns understödsfond Pdf, 460.1 kB.

 

Avfall och återvinning

Blanketter i pdf-format som du skriver ut, fyller i och skickar in

Ansökan om att dela sopkärl med granne Länk till annan webbplats.

Ansökan om sophämtning var fjärde vecka Länk till annan webbplats.

 

Vatten och avlopp

Blanketter i pdf-format som du skriver ut, fyller i och skickar in

Ansökan om anslutning till den allmänna VA-anläggningen Länk till annan webbplats.

 

Trafik, gata, mark

Blanketter i pdf-format som du skriver ut, fyller i och skickar in

Ansökan om markupplåtelse - blankett från polisen Länk till annan webbplats.

Ansökan om parkeringstillstånd Pdf, 65.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om vägbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läkarintyg för parkeringstillstånd Länk till annan webbplats.

 

Företagare, anmälningar och liknande

Nominera årets företagare

Gör inspel till det nya näringslivsprogrammet

 

Biblioteket

Sök i katalogen, reservera eller låna om samt ändra din adress och PIN-kod Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

 

E-faktura

Ta emot E-faktura från kommunen

E-faktura för företag som vill fakturera kommunen

 

Synpunkter

E-tjänst

Här kan du lämna synpunkter, förbättringsförslag, klagomål eller beröm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Inloggning för elever, personal och förtroendevalda

Inloggning till e-tjänster

 

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2023-03-07