E-tjänster och självservice

Hand skriver på bärbar dator

Här har vi samlat länkar till många av våra e-tjänster och blanketter.

Med självservice menar vi sådant som du kan utföra själv via webben, till exempel att ladda hem blanketter,reservera böcker, ansöka om plats på förskola och musikskola.

Förskola och skola

Blanketter i pdf-format som du skriver ut, fyller i och skickar in

Ansökan om skolskjutslänk till annan webbplats

Ansökan om skolskjuts med särskilda skällänk till annan webbplats

Ansökan om skolskjuts vintertidlänk till annan webbplats

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boendelänk till annan webbplats

Skolskjutsschemalänk till annan webbplats

Föräldrarapport vid skolskjutstillbudlänk till annan webbplats

Intyg för specialkost förskola och skolalänk till annan webbplats

Ansökan av medel från HemvärnsgårdstiftelsenPDF

Blanketter som du först fyller i på skärmen sedan skriver ut och skickar in

Anmälan av inkomstuppgift för föräldrar - förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och fritidshemsverksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om barnomsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Schema för barn i förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg eller fritidshemsverksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Säg upp barnomsorgsplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Webbformulär

Anmälan till musikskolanlänk till annan webbplats

Avanmälan från musikskolanlänk till annan webbplats

 

Omsorg, stöd och hjälp

E-tjänst

Digital ansökan om ekonomiskt biståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blanketter i pdf-format som du skriver ut, fyller i och skickar in

Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagenlänk till annan webbplats

Ansökan om bostadsanpassningsbidraglänk till annan webbplats

Ansökan om särskilda insatser enligt LSSlänk till annan webbplats

Förenklad ansökan om visst bistånd enligt socialtjänstlagen för personer över 75 årlänk till annan webbplats

Ansökan ur stiftelsen systrarna Lodéns understödsfondPDF

 

Avfall och återvinning

Blanketter i pdf-format som du skriver ut, fyller i och skickar in

Ansökan om att dela sopkärl med grannelänk till annan webbplats

Ansökan om sophämtning var fjärde veckalänk till annan webbplats

 

Vatten och avlopp

Blanketter i pdf-format som du skriver ut, fyller i och skickar in

Ansökan om anslutning till den allmänna VA-anläggningenlänk till annan webbplats

 

Trafik, gata, mark

Blanketter i pdf-format som du skriver ut, fyller i och skickar in

Ansökan om markupplåtelse - blankett från polisenlänk till annan webbplats

Ansökan om parkeringstillståndPDF

Ansökan om vägbidraglänk till annan webbplats

Läkarintyg för parkeringstillståndlänk till annan webbplats

 

Företagare, anmälningar och liknande

Nominera årets företagare

Gör inspel till det nya näringslivsprogrammet

 

Biblioteket

Sök i katalogen, reservera eller låna om samt ändra din adress och PIN-kodlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

 

E-faktura

Ta emot E-faktura från kommunen

E-faktura för företag som vill fakturera kommunen

 

Synpunkter

Här kan du lämna synpunkter, förbättringsförslag, klagomål eller beröm direkt på webbenlänk till annan webbplats

 

Inloggning för elever, personal och förtroendevalda

Inloggning till e-tjänster

 

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2021-02-17