Familjehem

barn

Vi har ett behov av att rekrytera nya familjehem

En del barn och ungdomar behöver av olika skäl bo i en annan familj än den egna för en kortare eller längre tid, och vi har nu ett akut behov av familjehem till våra ensamkommande flyktingbarn.

Vill du bli familjehem?​

Ett familjehem är en familj där de vuxna har såväl livserfarenhet som mognad och en trygg och stabil familjesituation. Familjen måste ha tid, ork och utrymme för ytterligare en familjemedlem. Det är viktigt att ha förståelse för och kunskap om utsatta barn och ungdomars situation. Det är värdefullt om man har erfarenheter av barn och kunskap om barns utveckling - genom egna barn eller genom arbete med andras barn. En viktig uppgift är att stödja barnets relationer till sin biologiska familj.

Familjehem får ekonomisk ersättning för sitt uppdrag - arvode för det arbete man utför och omkostnadsersättning för att täcka utgifter för barnet. Nivån på arvode och omkostnadsersättning bestäms utifrån barnets ålder och behov samt hur krävande uppdraget bedöms bli.

Socialförvaltningen erbjuder sina familjehem stöd, ett gott samarbete, handledning vid behov samt har ett visst utbud av föreläsningskvällar och temadagar.

Om du och din familj är intresserade av att bli familjehem, kan du kontakta vår familjehemssekreterare Malin Felldin på tel: 0583-811 23

Sidansvarig: Kersti Beck Larsson |

Uppdaterad: 2017-08-24