Kartor, geografisk information och GIS

Kartbild över Askersunds kommun

Sydnärkes byggförvaltning har ansvar för Askersund, Laxå och Lekebergs kommuns försörjning av kartor och geografiska databaser. Förvaltningen har även ansvar för utveckling och samordning inom området geografiska informationssystem (GIS).

Kommunernas kartdatabaser uppdateras efter behov. Detta görs dels genom flygfotografering och dels genom mätning i fält.

Hos sydnärkes byggförvaltning beställer du utstakning av byggnader vid bygglov och andra mätuppdrag. Alla mätuppdrag ska beställas genom sydnärkes byggförvaltning.

Där beställer du även nybyggnadskartor och annat kartmaterial från kommunernas kartdatabaser. Det finns till exempel primärkartor, flygbilder och tätortskartor.

Adresskartor

I våra adresskartor hittar du gatunamn, offentliga byggnader och annat i kommunens tätorter.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2020-09-16