Kartor, geografisk information och GIS

Kartbild över Askersunds kommun

En betydande del av den information som hanteras inom kommunen har en geografisk anknytning, det vill säga att den går att koppla till en plats eller ett.

Samhällsbyggnad Sydnärke har ansvar för Askersund, Laxå och Lekebergs kommuns försörjning av kartor och geografiska databaser. De har även ansvar för utveckling och samordning inom området geografiska informationssystem (GIS).

Askersunds kommuns karttjänst

Askersunds kommuns karttjänst innehåller kartlager med intressant information i kommunen. Du kan bland annat ta del av gällande detaljplaner, lediga tomter, samhällsfunktioner, idrottsanläggningar, badplatser och flygfoton.

Hur fungerar karttjänsten?

I kartans sökfält kan du söka på adress och fastighetsbeteckning. Du tänder och släcker kartlager via lagerhanteraren. Genom att klicka på lagerinfo eller objekt i kartan får du mer information i form av text och länkar.

Med hjälp av kartverktyget kan du skapa egna bokmärken, visa koordinater, rita och mäta samt skapa enklare PDF-kartor med olika innehåll. Du kan även spara och dela dina kartor med hjälp av verktygsmenyn.

Nya kartlager tillförs och befintliga lager uppdateras löpande. Kartans information bygger på geodata från kommunens verksamheter och andra myndigheter. Informationsägarna ansvarar för innehåll och att geodata är korrekt och aktuell. Askersunds kommun tar inte ansvar för skada eller annan olägenhet som kan uppstå till följd av användandet av dessa geodata.

Fastigheter och kvalité på gränser

I Askersunds kommuns karttjänst kan du tända kartlager som visar fastighetsgränser. Tänk på att kvalitén för gränser varierar mycket i kartan. Visade fastighetsgränser kan därför avvika mycket från juridiskt gällande gränser.

Enligt svensk lag gäller i första hand fysiska gränsmärken på marken. Saknas fysiska gränsmärken gäller de lantmäterihandlingar som upprättats i samband med fastighetsbildning. Är gränsen oklar kan dess läge fastläggas genom en fastighetsbestämning utförd av lantmäterimyndigheten, vilket innebär en kostnad.

Läs mer via länken "Visar gränserna rätt?" i spalten till höger.

Karttjänster hos andra myndigheter

Lantmäteriet, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen tillhandahåller tjänster där du kan hitta kartmaterial och information om din egen fastighet. Länkar finns i spalten till höger.

I Lantmäteriets karttjänst "Min karta" kan du titta på detaljerade kartor och flygbilder över hela landet och söka på platser, adresser och fastigheter.

I Länsstyrelsen Örebro läns karttjänst "Informationskarta Örebro län" hittar du information om länets naturreservat, riksintressen, vattenskyddsområden och mycket mer.

På Skogsstyrelsens webbplats hittar du karttjänster där du kan få information om din skogsfastighet

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2022-05-23