Kommunal författningssamling

I den kommunala författningssamlingen hittar du föreskrifter som gäller i Askersunds kommun. Här har vi även samlat en del av de styrdokument som inte är föreskrifter, till exempel policies och riktlinjer.

Hittar du inte det du letar efter är du välkommen att kontakta administrativa kontoret!

Lokala ordningsföreskrifter

Arbetsordning, reglementen och förbundsordningar

Arkiv och dokumenthantering

Delegationsordningar

Ekonomi

Taxor och riktlinjer

Fysisk planering

Vatten/avlopp och avfallshantering

Vård och omsorg

Kultur och fritid

Barn och utbildning

Miljö och hälsa

Alkohol och tobak

Bolag

Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet

Övrigt

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Sidansvarig: Olof Elander |

Uppdaterad: 2023-04-26