Kommunens organisation

Kommunen består av många olika organ och är arbetsgivare​ för ca 1100 personer, alltifrån förskolelärare till parkarbetare och ekonomer. Kommunen ska enligt kommunallagen ha hand om sådana angelägenheter som är av allmänt intresse och som har anknytning till kommunens område eller dess medlemmar. Det innebär att kommunen har ansvar för bland annat barnomsorg, gata/park, idrottsplaser och äldrevård. Som kommunmedlem har du möjlighet att påverka kommunens arbete på en mängd olika sätt.

Sidansvarig: Stina Moberg |

Uppdaterad: 2020-09-16