Kommunalförbund

Penna och dokument

Kommunen är medlem i tre kommunalförbund; Sydnärkes utbildningsförbund, Nerikes Brandkår och Sydnärkes kommunalförbund. Varje kommunalförbund styrs av en direktion med ledamöter från de kommuner som ingår i kommunalförbundet. Ledamöterna utses av respektive kommunfullmäktige.

Ett kommunalförbund är en form för samverkan mellan olika kommuner, där kommunen överlämnar en verksamhet man har ansvar för till kommunalförbundet.

Sydnärkes utbildningsförbund

Sydnärkes utbildningsförbund är ett kommunalförbund med Askersund, Hallsberg och Laxå som medlemskommuner. Utbildningsförbundet ska på uppdrag av medlemskommunerna leda och ansvara för utbildningar inom de frivilliga skolformerna, gymnasial utbildning, vuxenutbildning och uppdragsutbildning.

Nerikes Brandkår

Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund där Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Nora, Örebro och Ljusnarsberg samverkar om räddningstjänst och olycksförebyggande verksamhet.

Sydnärkes kommunalförbund

Förutom Askersund är också Laxå, Lekebergs och Hallsbergs kommuner medlemmar. Förbundet ansvarar för insamling och behandlinga av avfall i medlemskommunerna. Man sköter också kundtjänst, inte bara vad gäller avfallshantering utan också för VA.


Sidansvarig: Stina Moberg |

Uppdaterad: 2020-09-16