Samordningsförbundet Sydnärke

Illustration av figurer som håller i pusselbitar

Samordningsförbundet Sydnärke bedriver ett frivilligt samarbete mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län samt kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå. Förbundet har funnits sedan november 2008.

Förbundets uppgifter är att arbeta för att stödja metod- och kunskapsutveckling samt förbättrad samverkanskultur och finansiera och stödja insatser för personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna med syfte att uppnå eller förbättra sin möjlighet till egen försörjning. Mer information hittar du under flikarna till höger.


Sidansvarig: Stina Moberg |

Uppdaterad: 2020-09-16