Stiftelser

Bild på uppslagen bok

Askersunds kommun administrerar ett antal stiftelser. Ur dessa stiftelser delas årligen ut pengar till sökande kommunmedlemmar som uppfyller de krav stiftelsen ställer. Kraven är ingenting som kommunen har bestämt eller kan påverka utan stiftelserna är fristående från kommunen och bestämmer dessa själv.

För att söka pengar från en stiftelse så skriver du en ansökan där du kort beskriver varför du önskar få fondmedel och på vilket sätt du uppfyller förutsättningarna. Finns det en särskild blankett att fylla i använder du dig av den. De olika stiftelserna hanteras av olika förvaltningar inom kommunen. I högerspalten hittar du länkar till olika stiftelser. Har du några frågor angående stiftelserna är du välkommen att kontakta förvaltningen eller ekonomikontoret.

Sidansvarig: Stina Moberg |

Uppdaterad: 2020-09-16