Kommunfullmäktige

Lagbok och ordförandeklubba

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.  Ledamöterna väljs i de allmänna valen som hålls andra söndagen i september vart fjärde år. Fullmäktige har 33 ledamöter, varav en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden 2022-2026 är Inger Trodell Dahl (S).

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden som är av stor vikt för kommunen till exempel om de kommunala verksamheternas mål och riktlinjer samt om vilken skattesats som ska gälla i kommunen. Fullmäktige beslutar också om nämndernas organisation och vilka som ska vara ledamöter i de olika nämnderna.  

Sammanträdena är offentliga och alla som är intresserade är välkomna att komma och lyssna! Kommunfullmäktige sänds även som webb-tv via Youtube. Du hittar webbsändningarna under rubriken "Länkar".

Kungörelsen inför nästa kommunfullmäktige hittar du under länkar i högerspalten.  Kungörelsen publiceras en vecka innan sammaträdet.

Sammanträdestider 2023

27 februari, klockan 18.00 Sjöängen, Askersund

27 mars, klockan 18.00 Sjöängen, Askersund

24 april klockan 18.00 Sjöängen, Askersund

19 juni klockan 18.00 Sjöängen, Askersund

25 september klockan 18.00 Sjöängen, Askersund

30 oktober klockan 18.00 Sjöängen, Askersund

27 november klockan 18.00 Sjöängen, Askersund

Sidansvarig: Stina Moberg |

Uppdaterad: 2023-01-26