Kommunfullmäktige

Lagbok och ordförandeklubba

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.  Ledamöterna väljs i de allmänna valen som hålls andra söndagen i september vart fjärde år. Fullmäktige har 33 ledamöter, varav en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Kommunfullmäktiges ordförande heter Calill Ohlson.

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden som är av stor vikt för kommunen till exempel om de kommunala verksamheternas mål och riktlinjer samt om vilken skattesats som ska gälla i kommunen. Fullmäktige beslutar också om nämndernas organisation och vilka som ska vara ledamöter i de olika nämnderna.  

Sammanträdena är offentliga och alla som är intresserade är välkomna att komma och lyssna! Kommunfullmäktige sänds även som webb-tv genom ett samarbete med Sydnärkenytt - Kanal Regional. Du hittar webbsändningarna under rubriken "Länkar".

Kungörelsen inför nästa kommunfullmäktige hittar du under länkar i högerspalten.  Kungörelsen publiceras en vecka innan sammaträdet.

Sammanträdestider 2022

28 februari, klockan 17.00 Sjöängen, Askersund

28 mars, klockan 18.00 Sjöängen, Askersund

25 april klockan 18.00 Sjöängen, Askersund

20 juni klockan 18.00 Sjöängen, Askersund

26 september klockan 18.00 Sjöängen, Askersund

31 oktober klockan 18.00 Sjöängen, Askersund

28 november klockan 18.00 Sjöängen, Askersund

12 december klockan 18.00 Sjöängen, Askersund

Sidansvarig: Stina Moberg |

Uppdaterad: 2022-02-28