Kommunfullmäktige

Lagbok och ordförandeklubba

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.  Ledamöterna väljs i de allmänna valen som hålls andra söndagen i september vart fjärde år. Fullmäktige har 33 ledamöter, varav en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Kommunfullmäktiges ordförande heter Calill Ohlson.

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden som är av stor vikt för kommunen till exempel om de kommunala verksamheternas mål och riktlinjer samt om vilken skattesats som ska gälla i kommunen. Fullmäktige beslutar också om nämndernas organisation och vilka som ska vara ledamöter i de olika nämnderna.  

Sammanträdena är offentliga och alla som är intresserade är välkomna att komma och lyssna! Kommunfullmäktige sänds även som webb-tv genom ett samarbete med Sydnärkenytt - Kanal Regional. Du hittar webbsändningarna under rubriken "Länkar".

Kungörelsen inför nästa kommunfullmäktige hittar du under länkar i högerspalten.  Kungörelsen publiceras en vecka innan sammaträdet.

Sammanträdestider 2021

15 februari, klockan 18.00 Sjöängen, Askersund

29 mars, klockan 18.00 Sjöängen, Askersund

26 april klockan 18.00 Sjöängen, Askersund

14 juni klockan 18.00 Sjöängen, Askersund

27 september klockan 18.00 Sjöängen, Askersund

25 oktober klockan 18.00 Sjöängen, Askersund

29 november klockan 18.00 Sjöängen, Askersund

Sidansvarig: Stina Moberg |

Uppdaterad: 2021-09-17