Nämnder

Det är kommunfullmäktige som beslutar vilka nämnder som ska finnas och vad de ska ansvara för. Till varje nämnd hör en förvaltning som har hand om verksamheten inom nämndens ansvarsområde. Förvaltningarna bereder ärenden till nämnden och verkställer nämndens beslut.

Sidansvarig: Stina Moberg |

Uppdaterad: 2020-09-16