Barn- och utbildningsnämnden

Skolböcker vid svarta tavlan

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom barnomsorg, grundskola, särskola och fritidsgårdar.

Nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare valda för fyra år och nämndens ordförande heter Johanna Martin. Nämnden har även ett arbetsutskott med fem ledamöter.

Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden 2022

16 februari

16 mars

13 april

18 maj

15 juni

28 september

26 oktober

23 november

14 december

Sidansvarig: Matilda Persson |

Uppdaterad: 2022-06-16