Barn- och utbildningsnämnden

Skolböcker vid svarta tavlan

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom barnomsorg, grundskola, särskola och fritidsgårdar.

Nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare valda för fyra år och nämndens ordförande heter Johanna Martin. Nämnden har även ett arbetsutskott med fem ledamöter.

Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden 2023

11 januari

15 februari

15 mars - Rådsalen, Rådhuset (öppet för allmänheten)

12 april

17 maj

14 juni

20 september

18 oktober

15 november

13 december - Rådsalen, Rådhuset (öppet för allmänheten)

Sidansvarig: Matilda Persson |

Uppdaterad: 2023-03-15