Barn- och utbildningsnämnden

Skolböcker vid svarta tavlan

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom barnomsorg, grundskola, särskola och fritidsgårdar.

Nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare valda för fyra år och nämndens ordförande heter Johanna Martin. Nämnden har även ett arbetsutskott med fem ledamöter.

Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden 2021

10 februari

17 mars

21 april

12 maj

9 juni

25 augusti

22 september

24 november

15 december

Sidansvarig: Matilda Persson |

Uppdaterad: 2021-01-13