Barn- och utbildningsnämnden

Skolböcker vid svarta tavlan

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom barnomsorg, grundskola, särskola och fritidsgårdar.

Nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare valda för fyra år och nämndens ordförande heter Johanna Martin. Nämnden har även ett arbetsutskott med fem ledamöter.

Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden 2021

24 november

15 december

Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden 2022

16 februari

16 mars

13 april

18 maj

15 juni

31 augusti

28 september

9 november

14 december

Sidansvarig: Matilda Persson |

Uppdaterad: 2021-11-17