Barn- och utbildningsnämndens ledamöter, 2023-2026Ledamöter

ErsättareJohanna Martin (M), ordförande

Linus Hult (M)

Arne Kumm (M)

Ulrika Lindblad (M)

Jeanette Nilsson (L)

Mohsen Akbari (M)

Daniel Ohron (KD), vice ordförande

Mattias Hulth (KD)

Ronny Larsson (S), 2:e vice ordförande

Kjell Andersson (S)

Petra Sandberg Andersson (S)

Sonny Johansson (S)

Bassam Alhussam (S)

Katrin Roslund Sundh (S)

Kjell Johansson (C)

Jan Grounes (C)

Bjørn Næsje (V)

Margareta Widell (MP)

Théres Rosén Gustafsson (SD)

Magdalena Strignert (SD)

Maria Lilja (SD)

Lina Särén (SD)


Sidansvarig: Matilda Persson |

Uppdaterad: 2023-05-31