Barn- och utbildningsnämndens ledamöter, 2019-2022Ledamöter

ErsättareJohanna Martin (M), ordförande

Billy Gilbertsson (M)

Sofia Härdvall Hansson (M)

Ulrika Lindblad (M)

Arne Kumm (M)

Hampus af Ekenstam (M)

Hans Sedström (KD), vice ordförande

Daniel Ohron (KD)

Ronny Larsson (S), 2:e vice ordförande

Tomas Olsson (S)

Peter Thuresson (S)

Ann-Louise Karlsson (S)

Inger Trodell Dahl (S)

Sonny Johansson (S)

Kjell Johansson (C)

Johan Danielsson (C)

Anna Gransten (MP)

Björn Naesje (V)

Jonas Bygdén (SD)

Maria Lilja (SD)

Lina Särén (SD)

Ulla-Carin Grafström (LPo)


Sidansvarig: Matilda Persson |

Uppdaterad: 2020-10-23