Kultur- och tekniknämnden

Vattenglas

Kultur- och tekniknämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom biblioteks-, fritids- och kulturverksamhet, samt inom teknisk verksamhet som exempelvis skötsel och underhåll av fastigheter, gator och parker, vatten och avlopp, renhållning, kostproduktion och lokalvård.

Nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare valda för fyra år och nämndens ordförande heter Staffan Korsgren.

Sammanträdestider för kultur- och tekniknämnden 2022

17 februari

14 april

5 maj

9 juni

25 augusti

29 september

10 november

8 december

Sidansvarig: Ken Siewers |

Uppdaterad: 2021-12-28