Kultur- och tekniknämnden

Vattenglas

Kultur- och tekniknämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom biblioteks-, fritids- och kulturverksamhet, samt inom teknisk verksamhet som exempelvis skötsel och underhåll av fastigheter, gator och parker, vatten och avlopp, renhållning, kostproduktion och lokalvård.

Nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare valda för fyra år och nämndens ordförande heter Joakim Blückert.

Sammanträdestider för kultur- och tekniknämnden 2023

19 januari

16 februari

16 mars

12 april

15 juni

14 september

5 oktober

9 november

14 december

Sidansvarig: Ken Siewers |

Uppdaterad: 2022-12-29