Rådet för funktionshinderfrågors protokoll

Här kan du läsa och ta del av rådet för funktionshindersfrågor protokoll. Tidigare hette rådet Kommunala handikapprådet, KHR. 

Sidansvarig: Matilda Persson |

Uppdaterad: 2022-06-27