Så fungerar kommunen

Askersunds rådhus

Askersunds kommun är liksom alla kommuner i Sverige politiskt styrd. Vart fjärde år väljs vilka politiker och partier som ska representera kommuninvånarna i kommunfullmäktige. Till sin hjälp har politikerna kommunanställda tjänstemän som ska göra de politiska besluten till verklighet ute i de olika förvaltningarna.  

Kommunfullmäktige väljs i de allmänna valen som hålls andra söndagen i september vart fjärde år och fungerar som kommunens "riksdag”. Det är kommunfullmäktige som fattar besluten i övergripande frågor som till exempel budget, större detaljplaner och andra viktiga planer för kommunen. Fullmäktige utser även representanter till nämnder, bolagsstyrelser och kommunalförbund.

I Askersunds kommun finns nio partier representerade i kommunfullmäktige, fördelade på 33 mandat. Såhär ser fördelningen ut för mandatperioden 2023-2026:

Parti                                                                           Antal mandat

Moderaterna

8

Centerpartiet

2

Liberalerna

1

Kristdemokraterna

2

Socialdemokraterna

10

Vänsterpartiet

1

Miljöpartiet

1

Sverigedemokraterna

7

Landsbygdspartiet oberoende

1


Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna ingår i den politiskt styrande koalitionen i Askersunds kommun.

Nämnderna beslutar i många frågor inom sina ansvarsområden och till sin hjälp har de förtroendevalda politikerna i nämnderna anställda tjänstemän. Tjänstemännen arbetar på olika förvaltningar som är knutna till de olika nämnderna. Den högsta tjänstemannen är kommunchefen.

Mellan valen kan du påverka politiken genom att ta kontakt med representanter för de politiska partierna eller genom direkt kontakt med de valda företrädarna i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser. Alla förtroendevalda i Askersunds kommun har en e-postadress, enligt följande modell: förnamn.efternamn@askersund.se

Alla som är folkbokförda i kommunen kan även lämna medborgarförslag direkt till kommunfullmäktige. Du kan läsa mer om hur man gör för att lämna ett medborgarförslag genom att gå till sidan om Medborgarförlag.


Sidansvarig: Stina Moberg |

Uppdaterad: 2023-01-11