Skatt, avgifter och taxor

För att finansiera kommunens verksamhet betalar alla kommunmedlemmar kommunalskatt. En gång per år bestämmer kommunfullmäktige skattesatsen för kommande år.

Utöver kommunalskatten så kan kommunen ta ut avgifter och taxor för vissa tjänster, exempelvis för äldreomsorg, förskola och sophämtning.

Såhär används skattepengarna i Askersunds kommun:

Gammal hundralapp

Grundskola/barnomsorg → 30 kr
Äldreomsorg → 26 kronor
Social omsorg/personlig assistans →14 kronor
Gymnasieskola → 12 kronor
Försäkringar/telefoni/IT/administration → 6 kronor
Gator/parker/idrottsanläggningar/hamn/badplatser→ 4,3 kronor
Skolbussar/färdtjänst → 3 kronor
Bibliotek, musik- och kulturskola, evenemang, arrangemang, turism, marknadsföring, samlingslokaler och föreningsstöd → 2,7 kronor
Övrigt → 2 kronor

Om du letar efter någon särskild avgift eller taxa eller vill veta vad årets skattesats är, så kan du hitta det i den kommunala författningssamlingen.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2020-09-16