Kommunfullmäktige som webbsändning

Ordförandeklubba

Kommunfullmäktige sänds från och med september 2020 via Askersunds kommuns egen Youtube-kanal. Fullmäktiges sammanträden sänds numera direkt med både ljud och bild och sändningen nås via länk i spalten till höger på sidan under rubriken Länkar.

I länksamlingen finns även ett arkiv med webbsändningar av äldre fullmäktigesammanträden.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2020-09-28