100 företagsbesök avklarade

På onsdagen den 8 juni nådde kommunstyrelsen i Askersund sitt mål med 100 företagsbesök fram till Midsommar. Tillsammans med kommunens näringslivsutvecklare Sofia Fredriksson har politikerna sedan november 2015 träffat stora och små företag över hela kommunen.

Det var i början av november som Askersunds kommunstyrelse tog beslutet att de tillsammans skulle besöka 100 av kommunens företag innan Midsommar. I och med ett besök hos företagarna Frida Anthin Broberg och Sebastian Broberg på onsdagen är det målet nu uppfyllt med god marginal.

– Vi hade fått signaler från företagen att de gärna ville träffa representanter för kommunen, samtidigt som flera av oss som sitter i kommunstyrelsens visade intresse av att besöka företag, så vi bestämde oss för att göra en grej av det, säger Per Eriksson (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Det har varit väldigt roligt, vi har alltid känt oss välkomna. Vi politiker och kommunens företag har ju mycket att prata om, som vilken service vi kan ge dem och vad vi kan utveckla tillsammans, säger Per Eriksson.

Bland de företag som politikerna besökt finns allt från små enmansföretag till storföretag som Zinkgruvan Mining.

– Det finns en väldig bredd på företagen i Askersunds kommun. Under våra besök har företagarna fått ställa frågor och ta upp saker som de tycker är angelägna och det är framförallt punkter som rekrytering, marknadsföring, planfrågor och olika typer av finansiering som har kommit upp, säger Sofia Fredriksson, som själv varit med på samtliga 100 företagsbesök.

– En sak som är tydlig efter de här 100 besöken är att det går bra för företagen i Askersunds kommun. När vi frågar en del vad de har på gång säger många av dem ”inte så mycket”, sedan visar det sig att de har fullt upp med projekt och investeringar. Det är imponerande, säger Sofia Fredriksson.

Både hon, politikerna och företagarna anser att projektet med de 100 företagsbesöken har varit lyckad och den kommer med stor säkerhet fortsätta i någon form.

– Då kanske det inte blir lika intensivt, men nu när vi har en rutin för det här och vet hur uppskattat det är, både bland oss politiker och bland företagarna, så vill vi gärna att det lever vidare på något sätt, säger Per Eriksson.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2016-06-09