Askersunds kommun ställer sig bakom "Ett rökfritt Sverige 2025"

Logga

Askersunds kommun har beslutat att ställa sig bakom initiativet Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025. Syfte är att inom de närmaste åren få till stånd ett politiskt beslut om ett årtal då rökningen ska vara starkt reducerad.

År 2014 rökte 10 procent av invånarna i Sverige dagligen. Varje år beräknas 100 000 svenskar insjukna i någon rökrelaterad sjukdom och omkring 12 000 människor i vårt land dör varje år till följd av rökning.


Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2017-02-28