Pengar från Klimatklivet till gastankställe i Askersund

Askersunds kommun har beviljats 4,2 miljoner kronor från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet som ska gå till en tankstation för biogas. Detta är ett viktigt steg i processen att få till en biogasstation i Askersunds kommun.

Askersunds kommuns projekt att bygga en tankstation med biogas fick näst mest pengar i Örebro län i Naturvårdsverkets senaste omgång av beviljade ansökningar till Klimatklivet.

– Det här beslutet från Naturvårdsverket är mycket glädjande och visar att de tror på vår idé. Nu har vi lagt grunden för ett gastankställe i Askersund, säger Per Eriksson (S), kommunstyrelsens ordförande i Askersunds kommun.

– Genom tankstationen kan en fossilfri fordonsflotta inom Askersunds kommun bli verklighet och vi kommer långt på vägen mot att bli en klimatsmart kommun. Biogasen kommer finnas till för både kommun, allmänhet och företag och ge stora lokala fördelar när trafikanter stannar i Askersund för att tanka, säger Veronica Sund, hållbarhetsstrateg i Askersunds kommun.

Förutom att ge invånarna i Askersundstrakten möjlighet att tanka biogas förbättras den nationella tankinfrastrukturen och därmed stärks biogas som drivmedel.

Biogas är inte bara ett bränsle utan även ett verktyg för att stärka den cirkulära ekonomin. Detta gör man genom att utnyttja restprodukter från regional produktion i en förädlad produkt som driver fordon med minimala utsläpp. En biprodukt av biogas är ekologiskt gödsel som kan användas direkt i livsmedelsodling.

– Tack vare gastankstället kommer den regionala produktionen stärkas och försörjningstryggheten på bränslesidan att öka, något som är viktigt för ett långsiktigt hållbart samhälle, säger Veronica Sund.

Fyra gånger om året fattar Naturvårdsverket beslut om vilka projekt som ska få bidrag från Klimatklivet. Besluten grundar sig på de ansökningar som kommit in till verket och hur stor klimatnytta som investeringarna ger.

Biogasstationen beräknas vara på plats 2020.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2017-12-06