Säkerhetsåtgärder vid Åmmebergs badplats inleds inom kort

Inom kort förväntas säkerhetsåtgärderna vid Åmmebergs badplats genomföras, för att vara klara innan sommaren. Åtgärderna innebär att den gamla stranden försvinner och ersätts med gräsmatta och strandskoning. Kommunens ambition är att det på sikt ska gå att bada på platsen igen, och förslag till en framtida lösning kommer att presenteras senare i år.

Badplatsen ligger på en gammal avstjälpningsplats för vasksand, som är en slaggprodukt från gruvdrift. Den sanden ska nu täckas över, ett arbete som beräknas påbörjas inom kort för att vara klart till sommaren. Exakta datum är ännu inte fastställda eftersom upphandling pågår. När säkerhetsåtgärderna är genomförda kommer det tills vidare inte gå att bada på platsen. Askersunds kommun beklagar situationen, men åtgärderna genomförs för att minimera allmänhetens risk för exponering via direktkontakt med vasksanden.

Kommunens mål är att finna en långsiktig lösning för bad på platsen. Just nu genomför konsultbolaget SWECO en utredning för att komma fram till hur en sådan lösning bör se ut. Mer information kommer efter det att utredningen är färdig. För att lösningen sedan ska bli verklighet krävs både lokala politiska beslut och tillstånd av berörda myndigheter, som exempelvis Länsstyrelsen.

Kontaktuppgifter:
Rasmus Torngard, kultur- och fritidschef
rasmus.torngard@askersund.se, 0583-812 16

Johan Calais, ordförande i kultur- och tekniknämnden
johan.calais@askersund.se, 070-516 27 46

Bakgrund, Åmmebergs badplats
Under våren 2017 presenterade Arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset i Örebro en riskbedömning som visar att det finns tydliga risker med att vara i sanden. Framförallt beror det på höga halter av ämnena bly, arsenik och kadmium.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2018-02-28