Ingen trädgårdsavfallsinsamling kommer att ske under 2018

Containrar för trädgårdsavfall fanns förra året utplacerade under veckorna 13-45 vid Åsbro miljöstation och senare under säsongen även vid Åmmebergs miljöstation.

På grund av det ekonomiska läget och besparingskrav kommer ingen trädgårdsavfallsinsamling att ske under 2018. Beslutet fattades av Kultur- och tekniknämnden 2017-12-14 i samband med att arbetsbudget fastställdes för tekniska förvaltningen, skattekollektivet.

Trädgårdsavfall tas emot på återvinningscentralen på Ullavivägen 6 i Askersund.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2018-03-21