Utredning om skola
och förskola presenterad

Måndagen den 7 maj presenterade konsultföretaget Sweco sin utredning av förskolor och skolor i Askersunds kommun. Utredningen är ett underlag inför kommunens framtida beslut om organisationen inom området och innehåller en rad förslag till förändringar av verksamheten.

Det var hösten 2017 som barn- och utbildningsnämnden i Askersunds kommun gav Sweco uppdraget att utreda förskole- och skolverksamheten i kommunen utifrån pedagogiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Nu är utredningen klar och har presenterats för nämnden, berörda tjänstemän och andra som på olika sätt medverkat i utredningen.

– Utredningen ger ett antal förslag på hur vi skulle kunna organisera vår verksamhet i framtiden. Nu är det vår uppgift som politiker att i våra partigrupper diskutera dessa förslag och sedan i nämnd och kommunfullmäktige besluta vilka som vi vill gå vidare med. Men det är viktigt att poängtera att Swecos utredning ger förslag och absolut inte är något färdigt beslut, säger Ronny Larsson (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Utredningen föreslår färre och större enheter inom främst skolan, men även inom förskolan. Ett av argumenten för detta i utredningen är de små enheternas sårbarhet när det gäller personalförsörjning, något som även kan påverka den pedagogiska kvaliteten negativt.

– Rapporten innehåller en rad förslag på hur vi långsiktigt skulle kunna bedriva verksamheten på ett hållbart sätt utifrån våra tre grundperspektiv; pedagogiskt, socialt och ekonomiskt. Flera av dem innebär stora förändringar och det är dessa förslag som vi förtroendevalda ska ta ställning till. Det här kommer att bli en lång process som kommer att pågå i flera år, säger Ronny Larsson.

Hela Swecos utredning och mer material finns att läsa på askersund.se/utredning

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2018-05-07