Information om pågående arbete
vid Åmmebergs badplats

Just nu utförs säkerhetsåtgärder vid Åmmebergs badplats. Åtgärderna innebär att den gamla stranden försvinner och ersätts med gräsmatta och strandskoning. När arbetet är utfört kommer det tills vidare inte gå att bada på platsen. Askersunds kommuns ambition är att det på sikt ska gå att bada på platsen igen.

Åmmebergs badplats ligger på en gammal avstjälpningsplats för vasksand, som är en slaggprodukt från gruvdrift. Under våren 2017 presenterade Arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset i Örebro en riskbedömning som visar att det finns tydliga risker med att vara i sanden. Framförallt beror det på höga halter av ämnena bly, arsenik och kadmium.

Vad som nu görs är att täcka över stranden och ersätta den med gräsmatta och strandskoning. Säkerhetsåtgärderna förväntas bli klara under sommaren. När arbetet är utfört kommer det tills vidare inte gå att bada på platsen. Askersunds kommun beklagar situationen, men åtgärderna genomförs för att minimera allmänhetens risk för exponering via direktkontakt med vasksanden.

Kommunens mål är att finna en långsiktig lösning för bad på platsen. Konsultbolaget SWECO har i uppgift att utreda hur en sådan lösning kan se ut. För att lösningen sedan ska bli verklighet krävs både lokala politiska beslut och tillstånd av berörda myndigheter, som exempelvis Länsstyrelsen.

Kontakt:
Rasmus Torngard, kultur- och fritidschef, 0583-812 16
Johan Calais, ordförande i kultur- och tekniknämnden, 070-516 27 46

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2018-05-29