Eldningsförbud upphör
från den 15 augusti

Det eldningsförbud som gällt i Örebro län sedan den 3 juli upphör att gälla från och med onsdagen den 15 augusti klockan 08.00 Det besultet fattade länsstyrelsen under tisdagen.

Örebro län har haft nederbörd under den senaste veckan och brandrisken i länet har gått ner markant. SMHI:s kommande prognoser för brandrisken ser låga och stabila ut för den närmsta tiden och vädret väntas vara gynnsamt ur brandrisksynpunkt. Länsstyrelsen tillsammans med räddningstjänsterna uppmanar dock fortsatt till försiktighet vid grillning eller eldning utomhus. Anledning är att det fortfarande är torrt i de nedre marklagren.

Länsstyrelsen gör bedömningen i samråd med räddningstjänsterna att det för närvarande inte föreligger skäl att länet ska omfattas av ett eldningsförbud.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2018-08-14