Kommunfullmäktige
valde nytt presidium

På kommunfullmäktiges sammanträde den 29 oktober valdes presidium för den kommande mandatperioden. Til kommunfullmäktiges ordförande valdes Calill Ohlson (M), till förste vice ordförande valdes Erling Johansson (KD) och till andre vice ordförande valdes Inger Trodell Dahl (S).

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2018-10-30