Kommunstyrelse och nämnder valda

På kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 10 december valdes bland annat kommunstyrelse och nämnder för mandatperioden 2019-2022 i Askersunds kommun.

Till ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen valdes:

Caroline Dieker (M)
Linus Thomas (M)
Hans Sedström (KD)
Fredrik Wernheden (L)
Siv Ahlstrand (S)
Peter Thuresson (S)
Ronny Larsson (S)
Billy Ludvigsson (C)
Annika Finnström (V)
Jonas Bygdén (SD)
Ulla-Carin Grafström (LPO)

Till kommunstyrelsens ordförande valdes Caroline Dieker (M).

Till ordförande i kommunens nämnder valdes:

Barn- och utbildningsnämnden: Johanna Martin (M)
Socialnämnden: Anna-May Björk (KD)
Kultur- och tekniknämnden: Staffan Korsgren (L)

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2018-12-12